LVS-project pilot voortgezet onderwijs

13 May 2021

Dit jaar wordt gestart met een pilot om het LVS-project uit te breiden naar scholen in het voortgezet onderwijs.

Pilot in het voortgezet onderwijs

In deze pilot onderzoeken we de mogelijkheden om op basis van toetsgegevens uit de leerlingvolgsystemen in het VO, ook deze scholen te kunnen voorzien van rapportages over de leergroei van hun leerlingen.

Via onderstaand formulier kunt u uw interesse in deelname aan deze pilot aan ons doorgeven. Dit betekent niet dat u direct bent aangemeld voor deelname aan de pilot. Wanneer er meer informatie bekend is over de start van de pilot zullen we als eerst contact opnemen met de partijen die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in deelname aan de pilot.

Doorgeven interesse in pilot LVS VO