Factsheets

Factsheets

De gegevens die worden verzameld in het kader van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs worden gebruikt om antwoorden op verschillende onderwijsvragen te geven. Bijvoorbeeld over de effecten van het thuisonderwijs tijdens de coronacrisis op leerlingen. Deze antwoorden worden overzichtelijk gepubliceerd in diverse factsheets.

Aanvullende schoolrapportages

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) brengt jaarlijks rapporten uit over leerlingen gedurende de tijd op de basisschool en in het vervolgonderwijs. In maart 2021 konden schoolbesturen eenmalig een extra terugkoppeling ontvangen over de gevolgen van de eerste schoolsluiting vanwege COVID-19 op de leergroei van hun leerlingen in het basisonderwijs. Daar hebben zo’n 130 besturen met 1.300 basisscholen gebruik van gemaakt. U kunt zich nog steeds aanmelden voor deze aanvullende rapportages.

Let op: deze rapportages zijn voorlopig alleen beschikbaar voor het basisonderwijs.

Meer informatie over aanmelden