leerlingen met papieren in de hand in gesprek op de gang

Bert Bulder: “Gebruik data als ingrediënten om je eigen verhaal te vertellen”

16 June 2021

Wat ziet Bert Bulder, directeur Kennis en Informatiebeleid van de Onderwijsinspectie, als mogelijkheden van de NCO-rapportages? "Gebruik ze om een beter beeld van jezelf als school te krijgen. En om beter te worden in wat je belangrijk vindt."

Cijfers en dialoog

“Vroeger was de leraar de enige die wist wat de schoolresultaten waren, maar alleen van zijn eigen leerlingen. Het schoolbestuur ging over het geld en dat was dat. Maar tegenwoordig hebben de besturen dankzij allerlei datasets veel meer informatie ter beschikking. De vraag is: hoe ga je daarmee om?

Ik zie data niet als het kille einde van een verantwoordingstraject. Laat ze fungeren in een warme dialoog, waarin we elkaar vertellen wie we zijn en wat we doen. Als Inspectie zien we graag dat besturen hun eigen verhaal aan ons vertellen. Maar daaraan vooraf gaat het onderlinge gesprek tussen leraren, schoolleiders en bestuur. Zonder data-analyse zouden die gesprekken nogal flauw kunnen zijn. Geef ze scherpte met alle informatie die je hebt. En maak het visueel!

Vergelijken

Hoe doe je dat? Door de rapportages krijg je, dankzij de data vanuit het CBS, bijvoorbeeld, een preciezer beeld van de sociale achtergrond van je schoolpopulatie. Je kunt zo beter de vraag beantwoorden of op jouw school talent blijft liggen. Of: breng de leerlingenstromen in beeld, bekijk hoeveel van jouw vmbo-leerlingen doorstromen naar de havo, maar ook hoe ze het daar doen en hoe ze daarna weer verder gaan. Je kunt ook, veel beter dan tot nu toe, je eigen prestaties vergelijken met die van soortgelijke scholen of juist met scholen met een andere opzet.

Excellentie

Mijn hoop is dat scholen de rapportages gaan gebruiken om beter te worden. Dat ze zich niet tevredenstellen met het leveren van minimale of voldoende kwaliteit. Je kunt daar op veel verschillende manieren boven uitstijgen. Data en informatie zijn nooit een beperking als je ze gebruikt als ingrediënten van je eigen verhaal. Vertel elkaar en ons over de manier waarop jij op weg bent naar excellentie.”

Bert Bulder is directeur Kennis en Informatiebeleid van de Inspectie voor het Onderwijs. Doel van de Inspectie, die onderdeel is van het ministerie van OCW, is om met effectief toezicht te zorgen voor beter onderwijs. Bert Bulder is tevens lid van de NCO-begeleidingscommissie. 

Portretfoto van Bert Bulder
Bert Bulder

Directeur Kennis en Informatiebeleid, Inspectie van het Onderwijs

"Laat data fungeren in een warme dialoog."