Annemarie Lukassen: “Ik wil beter weten hoe het met onze oud-leerlingen gaat”

16 June 2021

Wat verwacht Annemarie Lukassen, locatiedirecteur aan het Bouwens van der Boijecollege in Panningen, van de NCO-rapportages? ‘Ik ben heel benieuwd hoe NCO data met elkaar in verband brengt.’

“Ik wil heel graag weten hoe het onze oud-leerlingen vergaat. Was de aansluiting op de profielen en keuzevakken die ze hier hebben gevolgd, goed? Hebben ze bij ons een goede studiehouding ontwikkeld zodat ze goed voorbereid waren voor hun vervolgstudie? Wat hebben we gemist, wat kunnen voor de volgende lichting beter doen? Dat zijn belangrijke vragen en natuurlijk doen we zelf het nodige om daar antwoorden op te vinden. Je moet het vooraf organiseren. Dus we verzamelen e-mailadressen en doen enquêtes.

Oud-leerlingen die uitvliegen

Maar de respons is, zeker als ze uitvliegen en ergens anders gaan studeren, minder dan de helft. Oud-leerlingen die naar het mbo gaan, hebben we goed in de smiezen. Die doen hier in de buurt vaak een vakopleiding. Ook als je het ze niet zou vragen, zou je nog wel horen wat ze doen en hoe het gaat – we leven hier in een kleine gemeenschap, het Bouwens is echt een dorpse school.

Maar met de havisten en vwo’ers ligt het lastiger. We hebben wel contacten met decanen in het hbo, maar oud-leerlingen die naar de universiteit gaan, of die er na school een jaar tussenuit gaan, die verlies je gemakkelijk uit het oog.

Hoe data tot stand komen

Vooral daarom ben ik geïnteresseerd in de rapportages van NCO. Ik begrijp dat ze inzetten op onder meer het koppelen van data. Dat is op zich prima. Maar ik moet daar een opmerking bij maken: je kunt niet zomaar data aan elkaar koppelen zonder dat je de achtergrond van die data, en de intentie waarmee ze vergaard zijn, weet.

Ik merk het zelf bij onze eigen enquêtes en onderzoeken, maar ook bij de wekelijkse verzoeken om medewerking aan allerhande onderzoeken: weet de onderzoeker wel precies wat hij wil weten? En stelt hij de vragen wel op de juiste manier? Dat luistert heel nauw. De manier van vragen stuurt in hoge mate de antwoorden en dus de onderzoeksdata. Ik ben dus ook benieuwd hoe NCO de totstandkoming van hun rapportages aanpakt.”

Portretfoto van Annemarie Lukassen
Annemarie Lukassen

Locatiedirecteur aan het Bouwens van der Boijecollege (vmbo, havo en vwo) met ruim 1600 leerlingen, in Panningen (Limburg)

"Ik wil beter weten hoe het met onze oud-leerlingen gaat"