leerlingen met papieren in de hand in gesprek op de gang

Saskia Schenning: “Je beleid onderbouwen met harde cijfers is belangrijk”

24 July 2021

Wat heeft Saskia Schenning als bestuursvoorzitter van de Laurentius Stichting in Delft (29 scholen, 9000 leerlingen) aan de NCO-rapportages? "Ik hoop dat we zo meteen bij moeilijke onderwerpen de data erbij kunnen pakken en zeggen: dít zijn de feiten."

Ongelijkheid 

“Ik verwacht dat de NCO-rapportages ons onder andere gaan helpen om beter inzicht te krijgen in hoe wij omgaan met kansen en (on)gelijkheid. Recent landelijk onderzoek wijst erop dat kinderen uit lagere milieus lagere beoordelingen en adviezen krijgen dan kinderen uit hogere milieus. Nu doen wij er als Laurentius Stichting alles aan om dat soort ongelijkheid te vermijden. Maar toch, we kunnen op dit moment niet staven dat onze schooladviezen goed aansluiten op de vervolgopleidingen van onze leerlingen.

Moeilijke discussies

Als het goed is, kan dat zo meteen aan de hand van de NCO-rapportages wel. Dan krijgen we heldere overzichten van hoe onze oud-leerlingen het doen. En dan kun je eigenlijk pas echt over zo’n groot thema als kansen en (on)gelijkheid praten. Dat zijn altijd moeilijke discussies die kunnen blijven hangen in welles-nietesgesprekken. Ik hoop dat we er binnenkort de data bij kunnen pakken en zeggen: dít zijn de feiten. En als we dan de hand in eigen boezem moeten steken, so be it. Evidence based werken kan het onderwijs goed gebruiken.

Vertrouwen terug

Het is belangrijk dat NCO aansluit bij de behoeftes van de scholen. Privacy waarborgen is een belangrijke. De onderzoekslast verminderen ook – een sterke kant van NCO vind ik dat het bestaande data over leerlingen centraal stelt en die combineert met data van onder meer DUO en CBS.

Relevante data leveren is misschien wel de belangrijkste. Data waarop je als bestuurder je beleid kunt baseren. Maar waar je ook als medezeggenschapsraad, ouders, Inspectie en bijvoorbeeld intern begeleiders echt wat aan hebt. Alleen als je ervaart dat je er echt wat aan hebt, ga je deze rapportages aanvragen. En dan komt het vertrouwen tussen onderwijs- en onderzoekveld terug.”

Dr. Saskia Schenning is bestuursvoorzitter van de Laurentius Stichting in Delft, die voor 9000 leerlingen onderwijs mogelijk maakt. Laurentius telt 28 scholen in het basisonderwijs, één school in het voortgezet onderwijs en daarnaast een aantal kinderopvangcentra. Saskia Schenning is tevens lid van de NCO-begeleidingscommissie.

 

Portretfoto van Saskia Schenning
Saskia Schenning

Voorzitter College van Bestuur Laurentius Stichting

"Beter inzicht in hoe wij omgaan met kansen en (on)gelijkheid."