Leerlingvolgsysteem project

NCO breidt haar jaarlijkse rapporten voor het basisonderwijs vanaf 2021 uit met een hoofdstuk over leergroei. Dit hoofdstuk kunnen scholen echter niet ongevraagd ontvangen. Om het leveren van deze informatie mogelijk te maken, is een eenmalige aanmelding nodig waardoor NCO gegevens uit uw leerlingvolgsysteem kan verzamelen. Met deze gegevens berekent NCO vervolgens per school de leergroei van leerlingen, en kunt u deze vergelijken met het landelijk gemiddelde en met scholen die op uw school lijken (voorspelde referentiewaarde).

Leerlingvolgsysteem project

NCO breidt haar jaarlijkse rapporten voor het basisonderwijs vanaf 2021 uit met een hoofdstuk over leergroei. Daarnaast brengt NCO in maart 2021 eenmalig een terugkoppeling uit over de gevolgen van de COVID-19 maatregelen voor de leergroei van uw leerlingen. Het hoofdstuk over leergroei of de eenmalige COVID-19 terugkoppeling kunnen scholen echter niet ongevraagd ontvangen. Om het leveren van deze informatie mogelijk te maken, is een eenmalige aanmelding nodig waardoor NCO gegevens uit uw leerlingvolgsysteem kan verzamelen. Met deze gegevens berekent NCO vervolgens per school de leergroei van leerlingen, en kunt u deze vergelijken met het landelijk gemiddelde en met scholen die op uw school lijken (voorspelde referentiewaarde). De aanmelddeadline voor deze COVID-terugkoppeling is inmiddels verstreken. U kunt zich nog wel aanmelden voor het extra hoofdstuk over leergroei.

Leergroei

Om inzicht te geven in de kwaliteit van het onderwijsproces is het belangrijk dat scholen inzicht hebben in de leergroei van hun leerlingen. Het NRO en het NCO gebruiken gegevens uit het leerlingvolgsysteem om aan alle scholen een hoofdstuk over leergroei bij hun leerlingen aan het NCO-rapport toe te voegen. Hierbij worden twee toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem op twee verschillende momenten met elkaar vergeleken om te zien hoe de leergroei van uw leerlingen zich heeft ontwikkeld. Het NRO verzamelt voor het NCO gegevens van leerlingen uit het leerlingvolgsysteem van basisscholen. Deze gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en voor de kwaliteitszorg van scholen.

LVS-gegevens

Scholen leggen in het LVS gegevens vast over de schoolresultaten van de leerlingen. Sommige van deze gegevens zijn belangrijk voor onderzoek en statistiek bijvoorbeeld resultaten van taal- en rekentoetsen. Op basis hiervan kunnen ontwikkelingen en prestaties van uw school/scholen en andere scholen in kaart worden gebracht. Dat kan helpen om het onderwijs op uw scholen binnen uw bestuur in heel Nederland te verbeteren.

Mag het schoolbestuur deze gegevens leveren? En aan wie?

Uw schoolbestuur mag de genoemde gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek aan het CBS verstrekken. Dit gebeurt, nadat uw schoolbestuur daar toestemming voor gegeven heeft via de leverancier van het administratiepakket. Deze leveranciers zullen de gegevens van het LVS exporteren en via een beveiligd kanaal aan CBS leveren. Het CBS zorgt dat de gegevens voor het NCO niet meer naar leerlingen te herleiden zijn en stelt deze bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor onderzoekers. In het informatiepakket vindt u meer informatie over het geven van toestemming en de bezwaarperiode voor scholen en ouders.

Hoe zit met met de privacy?

Het CBS vervult haar bijzondere rol door een zeer strikte en gestandaardiseerde manier van werken volgens wet- en regelgeving. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de streng beveiligde omgeving van het CBS. Voor de onderzoekers zijn de gegevens niet herleidbaar naar de leerlingen van de school. De onderzoeksresultaten zullen ook nooit herleidbaar zijn naar individuen.

Hoe kan ik mijn school/schoolbestuur aanmelden?

Aanmelden gaat via twee stappen. Eerst vraagt u het digitale informatiepakket aan. Dit digitale informatiepakket bevat, naast een contract en inschrijfformulier, meer informatie over privacy, het proces van het verzamelen van de gegevens uit de leerlingvolgsystemen en over de procedure van aanmelding tot het verkrijgen van de terugkoppeling over leergroei. Vervolgens kunt u zich met het contract en inschrijfformulier uit het informatiepakket definitief aanmelden.

Let op: uw aanmelding is pas definitief bij ontvangst van het contract en het inschrijfformulier.

Aanvragen van het informatiepakket is geheel vrijblijvend en doet u gemakkelijk via dit formulier.

 

Belangrijke data

  • Als het schoolbestuur de scholen uiterlijk 27 november 2020 aanmeldt door het ondertekende contract en inschrijfformulier op te sturen, ontvangen zij zowel de COVID-19 terugkoppeling alsook, vanaf oktober 2021, het vaste hoofdstuk over leergroei in het jaarlijkse NCO-rapport.
  • Meldt het schoolbestuur de scholen tussen 28 november 2020 en 1 februari 2021 aan, dan ontvangen zij vanaf oktober 2021 het vaste hoofdstuk over leergroei in het jaarlijkse NCO-rapport.

 

Aanmelding (inschrijfformulier en contract) bij NCO binnen: COVID-19 terugkoppeling Terugkoppeling jaarlijkse NCO-rapport
Tot 27 november 2020
Tussen 28 november 2020 en 1 februari 2021 Χ