Leerlingvolgsysteem project

Het NCO breidt uit. Naast de jaarlijkse rapporten gaan we tweemaal per jaar – na de afname van de M-toetsen en na de afname van de E-toetsen – een extra rapport leveren aan reguliere basisscholen over de leergroei van hun leerlingen.

Om het leveren van deze informatie mogelijk te maken, is een eenmalige aanmelding nodig waardoor wij gegevens uit uw leerlingvolgsysteem (LVS) kunnen verzamelen. Met deze gegevens berekenen wij vervolgens per school de leergroei van leerlingen en kunt u deze vergelijken met het landelijk gemiddelde en met scholen die op uw school lijken (voorspelde referentiewaarde). Zo kunt u deze rapportage gebruiken voor de verplichte schoolscan in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs en om de leergroei van uw leerlingen te monitoren.

Is uw bestuur al aangemeld voor het project? Dan ontvangt u vanaf nu twee keer per jaar een rapport over de leergroei van uw leerlingen. U heeft hierover van ons bericht met meer informatie ontvangen.

Pilot in het voortgezet onderwijs
Dit jaar wordt ook gestart met een pilot om het LVS-project uit te breiden naar scholen in het voortgezet onderwijs. In deze pilot onderzoeken we de mogelijkheden om op basis van toetsgegevens uit de leerlingvolgsystemen in het VO ook deze scholen te kunnen voorzien van rapportages over de leergroei van hun leerlingen. Besturen kunnen via deze pagina hun interesse in deelname aan de pilot laten blijken. Houdt voor meer informatie deze website en de sociale mediakanalen in de gaten.

Leergroei

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het onderwijsproces is het belangrijk dat scholen weten hoe de leergroei van hun leerlingen is. Het NCO gebruikt gegevens uit het leerlingvolgsysteem om reguliere basisscholen tweemaal per jaar een terugkoppeling te geven over de leergroei van hun leerlingen. Hierbij worden twee toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem op twee verschillende momenten met elkaar vergeleken om te zien hoe de leergroei van de leerlingen zich heeft ontwikkeld. Het NCO verzamelt gegevens van leerlingen uit het leerlingvolgsysteem van reguliere basisscholen. Deze gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en voor de kwaliteitszorg van scholen.

Hoe kan ik mijn PO school/schoolbestuur aanmelden?

Aanmelden gaat via twee stappen.

 1. U vraagt het digitale informatiepakket aan. Dit digitale informatiepakket bevat:
 • Een contract voor uw bestuur en inschrijfformulier voor de scholen uit uw bestuur die u wilt aanmelden.
 • Informatie over privacy en het proces van het verzamelen van de gegevens uit de leerlingvolgsystemen
 • Informatie over de procedure van aanmelding tot het ontvangen van de terugkoppeling over leergroei
 1. Door het invullen van het contract en het inschrijfformulier kunt u zich definitief aanmelden. Let op: uw aanmelding is pas definitief bij ontvangst van het contract en het inschrijfformulier.

Aanvragen van het informatiepakket is geheel vrijblijvend en doet u gemakkelijk via dit formulier.

Belangrijke data

Deadlines nieuwe aanmeldingen

Aanmelding is éénmalig en is definitief wanneer wij van u een getekend contract retour krijgen.

 • 21 mei 2021
  U ontvangt dan uw eerste terugkoppeling na de E-toetsen in 2021. Vraag hiervoor uiterlijk op 14 mei 2021 het informatiepakket aan.
 • 15 november 2021
  U ontvangt dan uw eerste terugkoppeling na de M-toetsen in 2022. Vraag hiervoor uiterlijk op 7 november 2021 het informatiepakket aan.
 • 1 mei 2022
  U ontvangt dan uw eerste terugkoppeling na de E-toetsen in 2022 Vraag hiervoor uiterlijk op 22 april 2022 het informatiepakket aan.

Belangrijke deadlines voor reeds aangemelde besturen

Registreren van (nieuwe) bezwaren en accorderen export in LVS. Uiterlijk op deze data moet u de export van de gegevens uit het LVS hebben geaccordeerd in het LVS en de bezwaren van ouders hebben geregistreerd. Dit moet éénmaal per schooljaar plaatsvinden.

 • Uiterlijk 31 juli 2021
 • Uiterlijk 7 maart 2022
 • Uiterlijk 31 juli 2022
 • Uiterlijk 7 maart 2023
 • Uiterlijk 31 juli 2023

Geplande exportdata van de LVS gegevens door de LVS-leveranciers.
Let op: U moet vóór deze datum de export van de gegevens uit het LVS hebben geaccordeerd en de bezwaren van ouders hebben geregistreerd.

 • 1 augustus 2021
 • 8 maart 2022
 • 1 augustus 2022
 • 8 maart 2023
 • 1 augustus 2023