Modules

Naast de basis van NCO, die bestaat uit gegevens van DUO (BRON), van de Inspectie en het CBS uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden, worden ook regelmatig aanvullende gegevens verzameld. Deze aanvullende gegevens betreffen slechts een (representatief) deel van de leerlingpopulatie, en worden verzameld aan de hand van zogenoemde ‘Modules’. In deze modules ligt de focus op het verzamelen van informatie die niet via bestaande databronnen te verzamelen is, en daarmee het kernbestand van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) te verrijken. Met de aanvullingen op het NCO-kernbestand via dit zogeheten module-onderzoek, wil het NRO een bijdrage leveren aan maatschappelijk relevante vraagstukken.

PRIMS

Het eerste module-onderzoek van NCO, PRIMS, dat in 2019 van start is gegaan betreft onderzoek naar hoe de relaties met leeftijdsgenoten in het basisonderwijs van invloed zijn op schoolkeuze, schoolprestaties en sociale integratie op de middelbare school, en wat dit betekent voor de segregatie en (on)gelijkheid in het onderwijs.

Lees verder>>

Leerlingvolgsysteem project

NCO breidt haar jaarlijkse rapporten voor het basisonderwijs vanaf 2021 uit met een hoofdstuk over leergroei. Daarnaast brengt NCO in maart 2021 eenmalig een terugkoppeling uit over de gevolgen van de COVID-19 maatregelen voor de leergroei van uw leerlingen. Het hoofdstuk over leergroei of de eenmalige COVID-19 terugkoppeling kunnen scholen echter niet ongevraagd ontvangen. Om het leveren van deze informatie mogelijk te maken, is een eenmalige aanmelding nodig waardoor NCO gegevens uit uw leerlingvolgsysteem kan verzamelen. Met deze gegevens berekent NCO vervolgens per school de leergroei van leerlingen, en kunt u deze vergelijken met het landelijk gemiddelde en met scholen die op uw school lijken (voorspelde referentiewaarde).