BELANGRIJK: Gewijzigde versie call for proposals NCO Open modules 2021 beschikbaar

20 January 2021

Helaas heeft het NRO moeten constateren dat voor de subsidieronde NCO Open modules 2021 de verkeerde versie van de call for proposals was gepubliceerd.

Helaas heeft het NRO moeten constateren dat voor de subsidieronde NCO Open modules 2021  de verkeerde versie van de call for proposals was gepubliceerd. De programmacommissie van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs heeft daarop middels een wijzigingsbesluit besloten tot een aantal wijzigingen in de call for proposals.  Het betreft onder andere wijzigingen ten aanzien van wie een aanvraag kan indienen en wat er aangevraagd kan worden. Onder andere hoofdstuk 2 en de paragrafen 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 en het begrotingsformulier zijn hierop aangepast.

Inmiddels is een nieuwe en correcte versie van de call for proposals beschikbaar op de financieringspagina. Aanvragers worden verzocht om deze nieuwe versie te raadplegen voor de procedure en het opstellen van de aanvraag.