Bijgestelde rapportages voor het primair onderwijs beschikbaar

13 May 2021

In oktober 2018 zijn de rapporten van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs voor het primair onderwijs beschikbaar gesteld. Tot onze spijt hebben we in de periode daarna enkele onjuistheden in de rapportages geconstateerd en errata beschikbaar gesteld.

Verschillende schoolbesturen hebben ons laten weten dat deze errata afbreuk doen aan de leesbaarheid van de rapportage(s). Daarom hebben we besloten een nieuwe versie van de po-rapportage beschikbaar te stellen, waarin de geconstateerde fouten zijn hersteld. De schoolbesturen in het primair onderwijs hebben hierover bericht ontvangen en kunnen vanaf heden de nieuwe rapportages downloaden via https://nationaalcohortonderzoek.cbs.nl