Het NCO is op zoek naar een deelcoördinator die de uitbreiding naar het hoger onderwijs in goede banen leidt.

24 July 2021

Het NCO bestaat op dit moment voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast is nu vanuit het NRO en het Versnellingsplan (Zone “Veilig en betrouwbaar studiedata benutten”) financiering beschikbaar voor de uitbreiding naar het hoger onderwijs. Het NCO is daarom op zoek naar een deelcoördinator die de uitbreiding van het NCO naar het HO kan leiden. Er is financiering beschikbaar voor een periode van ten minste twee jaar.

De persoon die wij zoeken heeft expertise op het gebied van grootschalige dataverzamelingen, expertise in het leiden van grote projecten, een netwerk in het hoger onderwijs (zowel het hbo als het wo) en heeft een duidelijke visie op de aansluiting van het NCO voor het HO bij het bestaande NCO. De persoon die wij zoeken is gepromoveerd en is verbonden aan een bekostigde instelling voor hoger onderwijs. Binnen het NCO-project werkt de coördinator HO nauw samen met de nationaal coördinatoren.

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met maandag 19 april 2021 melden bij het NCO door een e-mail te sturen aan info@nationaalcohortonderzoek.nl. Stuur daarbij een cv van maximaal 2 pagina’s A4 mee. Daarnaast vragen wij geïnteresseerden om bovengenoemde visie in maximaal 500 woorden toe te lichten. De programmacommissie NCO en de Stuurgroep van het Versnellingsplan selecteren uit alle aanmeldingen drie tot vier kandidaten om een gesprek mee te voeren. De gesprekken vinden medio mei plaats. Bij de gesprekken zullen de nationaal coördinatoren van het NCO en (een afvaardiging van) de programmacommissie en het Versnellingsplan aanwezig zijn. Na deze gesprekken wordt de uiteindelijke coördinator geselecteerd.

Nadat de coördinator is geselecteerd, zal deze persoon worden gevraagd om, samen met de huidige coördinatoren van het NCO, een subsidieaanvraag op te stellen. Deze aanvraag zal ter beoordeling worden voorgelegd aan een aantal externe beoordelaars. De programmacommissie NCO en de Stuurgroep van het Versnellingsplan zullen vervolgens besluiten over het advies van de beoordelaars. Voor de uitvoering van het deelproject NCO-HO kan de coördinator HO zelf een projectteam samenstellen.

Adviesrapport uitbreiding NCO naar HO

Koppelen van instellingsdata met registerdata