In gesprek over het COVID-leergroei project? Neem deel aan het LVS-webinar op 29 april

24 July 2021

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) organiseert op donderdag 29 april van 16.00 tot 17.00 uur een webinar waar u rechtstreeks in gesprek kunt gaan met de coördinatoren en onderzoekers van het NCO over het leergroei project. Het webinar gaat zowel in op de in maart verschenen COVID-leergroei rapportages als de aanmeldprocedure voor het LVS-project en is dus geschikt voor bestuurders, schoolleiders of kwaliteitszorgmedewerkers van zowel deelnemende als niet-deelnemende reguliere basisscholen.  

Wat gaan we doen?

Na een algemene inleiding over het leergroei-project en een overzicht van de landelijke resultaten, kunt u deelnemen aan een van de volgende twee sessies:

Sessie 1
In deze sessie staat het COVID-leergroei rapport ‘De effecten van de COVID-19-crisis op de leergroei van uw leerlingen’ centraal. Deze sessie is met name bedoeld voor besturen die al aangemeld zijn voor het LVS-project en die vragen hebben over de resultaten uit hun leergroei rapportages.

Sessie 2
Neemt uw bestuur nog geen deel aan het COVID-leergroei project en heeft u interesse om tweemaal per jaar een terugkoppeling over de leergroei van uw leerlingen te ontvangen? Dan wordt in de tweede sessie de aanmeldprocedure doorlopen en is er volop de gelegenheid om vragen te stellen. Vooralsnog kan dit alleen voor scholen die de toetsen van Cito afnemen en de resultaten registreren in het leerlingvolgsysteem van Cito, ESIS of ParnasSys.

Aanmelden

U kunt zich voor dit webinar tot en met maandag 26 april aanmelden door een mail te sturen naar nco-roa@maastrichtuniversity.nl. Vermeld in uw mail aan welke sessie (1 of 2) u wilt deelnemen. Na inschrijving ontvangt u een dag voor het webinar de link van Zoom via een e-mail.