2 mensen aan het werk op computerschermen

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs uitgebreid met data voor onderzoek

13 May 2021

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is per 5 oktober 2018 uitgebreid met de eerste set data voor onderzoekers. Deze wordt in de toekomst steeds verder aangevuld met nieuwe variabelen, zodat de waarde voor het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk nog meer toeneemt. Hiermee is het NCO in bedrijf zoals het is beoogd: met feiten en cijfers voor én het onderwijs én de wetenschap. Ook de tweede lichting rapportages voor alle bo- en vo-schoolbesturen is beschikbaar.

 

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs maakt slim gebruik van data die er al zijn. Op die manier zorgt het NCO ervoor dat 1) de onderzoeksdruk op scholen afneemt en toch betrouwbaar onderzoek kan worden gedaan, dat ook ten goede komt aan het onderwijsbeleid; en 2) dat scholen beter bruikbare gegevens en inzichten terugkrijgen voor hun deelname aan onderzoek. Kort gezegd: minder onderzoek, beter onderzoek, meer resultaat.

NCO-dataset voor onderzoekers 

Voor onderzoekers is de eerste basale NCO-dataset nu beschikbaar. Daarvan kan de wetenschap profiteren, maar ook het onderwijsbeleid. Beleidsmakers kunnen óf zelf óf via onderzoekers nagaan hoe bijvoorbeeld eerdere beleidskeuzes hebben uitgepakt, of inzicht krijgen in de schoolprestaties van grote groepen leerlingen in combinatie met andere factoren.

» alle informatie voor onderzoekers

In de toekomst neemt de waarde van de NCO-dataset nog verder toe naarmate meer variabelen worden toegevoegd. Al in het voorjaar van 2019 krijgt het NCO-bestand een eerste uitbreiding met extra kenmerken, en worden de data verder verfijnd en geschoond.

“Je hoeft geen steekproeven meer te nemen. Je kunt gewoon zien hoe het werkelijk is.”
– Thijs Bol, hoofddocent sociologie (Universiteit van Amsterdam)

In de Scandinavische landen bestaan al langer soortgelijke datasets, waar de internationale wetenschap gretig gebruik van maakt. In Nederland is het NCO de jongste loot in een lange en rijke traditie van cohortonderzoek, waarvoor nu onder meer naar manieren is gezocht om de waarde voor het onderwijs te vergroten.

Schoolrapportages voor inzicht in onderwijskwaliteit

Begin oktober 2018 zijn voor de tweede keer de NCO-rapportages beschikbaar gesteld aan alle Nederlandse scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Met de rapportages komt het NCO tegemoet aan de behoefte van het onderwijs om meer te profiteren van onderzoek. Met de informatie in de rapportages kan een school onder meer zich meten met vergelijkbare scholen en analyseren wat de eventuele verschillen veroorzaakt – een mogelijkheid waar veel scholen behoefte aan hebben.

“Je beleid onderbouwen met harde cijfers is belangrijk”
– Saskia Schenning, voorzitter College van Bestuur Laurentius Stichting

Nieuw dit jaar is onder andere informatie over kansen(on)gelijkheid in de school. Net als vorig jaar geven de rapportages ook informatie over bijvoorbeeld schooluitval en de voorspellende waarde van het schooladvies (basisonderwijs) en van de eindexamencijfers (voortgezet onderwijs). Zo geeft de NCO-rapportage een school handvatten om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Daarvan kunnen volgende generaties leerlingen profiteren.
» lees wat de rapportages aan informatie bevatten

In de NCO-rapportages 2018 worden ook de cijfers meegeleverd waarmee de grafieken zijn samengesteld, zodat de school deze rechtstreeks in het kwaliteitszorgsysteem kan verwerken. Scholen ontvangen begin oktober een brief met inloggegevens, waarmee ze zowel de actuele rapportages als die uit 2017 kunnen downloaden.

Meer informatie

rapportage aanvragen

Naar mijn schoolrapportage

onderzoek met de NCO-data

Meer over de NCO-dataset, codeboeken en

onderzoek doen met de NCO-data