NCO breidt uit met LVS-gegevens

20 January 2021

NCO breidt voor basisscholen haar jaarlijkse NCO-rapport uit. Vanaf oktober 2021 kunnen basisscholen een hoofdstuk over leergroei aan hun NCO-rapport laten toevoegen. De aanmelddeadline hiervoor is 1 februari 2021. De deadline voor de eenmalige corona-terugkoppeling is inmiddels verstreken.

Eenmalige COVID-19 terugkoppeling

Bovendien brengt NCO in maart 2021 eenmalig een terugkoppeling uit over de gevolgen van COVID-19 voor de leergroei van leerlingen. De aanmeldtermijn voor de COVID-19 terugkoppeling is inmiddels verstreken.

Leergroei

In dit hoofdstuk laten we de ontwikkeling van leerlingen zien door twee toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem (LVS) op twee verschillende momenten met elkaar te vergelijken. Scholen hebben weliswaar een goed inzicht in de ontwikkeling van hun eigen leerlingen, maar tot nu toe kunnen ze dat nog niet goed vergelijken met de landelijke ontwikkeling van leerlingen met een vergelijkbare beginscore. Ook weten ze niet hoe de ontwikkeling op hun school zich verhoudt met die van vergelijkbare scholen (voorspelde referentiewaarde). Is deze leergroei groter of kleiner dan verwacht? We laten de leergroei zien op het gebied van begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde.

Eenmalig aanmelden

Om mee te doen aan de jaarlijkse terugkoppeling dient het schoolbestuur hun scholen eenmalig bij NCO aan te melden (o.a. ondertekenen van een overeenkomst). Het hoofdstuk over leergroei kunnen besturen namelijk niet ongevraagd ontvangen. Daarnaast zullen schoolbesturen hun scholen op de hoogte moeten brengen, zodat scholen ouders informeren en eventueel bezwaar van ouders registeren. Dit kan via een eenvoudige vermelding op de website van de school. Ervaring uit de pilot van dit project leert overigens dat slechts voor een enkele leerling per school de ouders bezwaar maken. Alle benodigde documenten hiervoor zijn opgenomen in het informatiepakket. Het is belangrijk dat het schoolbestuur het informatiepakket tijdig aanvraagt, zodat de aanmelding op tijd bij NCO binnen is. Wij adviseren daarom het informatiepakket uiterlijk 25 januari 2021 aan te vragen.

  • Scholen die zich uiterlijk 27 november 2020 hebben aangemeld ontvangen zowel de COVID-19 terugkoppeling alsook, vanaf oktober 2021, het vaste hoofdstuk over leergroei in het jaarlijkse NCO-rapport.
  • Meldt het schoolbestuur de scholen tussen 28 november 2020 en 1 februari 2021aan, dan ontvangen zij vanaf oktober 2021 het vaste hoofdstuk over leergroei in het jaarlijkse NCO-rapport. Schoolbesturen die hun scholen na 1 februari 2021 aanmelden, ontvangen vanaf oktober 2022 het hoofdstuk over leergroei in het jaarlijks NCO-rapport.
Aanmelding (o.a. inschrijfformulier en
overeenkomst) bij NCO binnen:
COVID-19 terugkoppeling Terugkoppeling jaarlijks NCO-rapport
Tot 27 november 2020
Tussen 28 november 2020 en 1 februari 2021 Χ √ (v.a. okt 2021)
Tussen 2 februari 2021 en 1 februari 2022 Χ √ (v.a. okt 2022)

 

Vragen?

Voor vragen kunnen schoolbesturen terecht op onze webpagina over leergroei of kunnen zij NCO mailen via info@nationaalcohortonderzoek.nl.