Logo NRO

NCO officieel van start in po en vo

13 May 2021

In de week van 8 mei ontvangen alle schoolbestuurders en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs een brief van Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO), met daarin de informatie die toegang biedt tot hun rapportages. Die rapportage is op maat gemaakt per BRIN-vestiging en opleiding en biedt inzichten om het beleid op de school te toetsen, te onderbouwen en te verbeteren.

Per opleiding kan een rapportage worden opgevraagd, die zorgvuldig is opgesteld en die met versleuteling door het CBS wordt aangeleverd. De rapportage geeft rijke informatie over de onderwijsloopbanen van leerlingen, over het aantal oud-leerlingen dat doorstroomt naar verschillende typen vervolgopleidingen, en op welk niveau ze een diploma behalen. Met de beschikbaarstelling van de rapportages aan ruim 1.200 bestuurders en schoolleiders is het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs nu officieel van start gegaan.
» bekijk ook de folder die scholen samen met de brief hebben ontvangen

NCO maakt slim gebruik van data die er al zijn. Daardoor wordt het onderwijs minder belast door onderzoek. Het geeft scholen relevante informatie terug voor hun onderwijspraktijk. En het houdt het hoge niveau van onderwijsonderzoek in Nederland in stand.

Voorbeeldrapporten

We stellen hier 3 voorbeelden beschikbaar. Deze zijn bruikbaar voor bijvoorbeeld adviseurs of andere ondersteunende dienstverleners aan het onderwijs, om zich een algemeen beeld te vormen van de inhoud van de NCO-rapportages.

Regionale informatiebijeenkomsten

Op enkele plaatsen in Nederland verzorgt NCO regiobijeenkomsten. Die komen tot stand in samenwerking met een aantal schoolbesturen. Ze worden gehouden in de maand juni op een van de scholen in de regio. Bestuurders, schoolleiders, kwaliteitszorgmedewerkers en onderzoekers hebben er gelegenheid om stil te staan bij vragen als: Hoe lees ik zo’n NCO-rapportage nu? Wat kan ik ermee en hoe maken we het bespreekbaar in de organisatie?

Alle data, tijden en locaties van de bijeenkomsten vindt u op deze pagina. Via het formulier op die pagina kunt u zich aanmelden.