NCO-rapportages 2019 door helft van scholen gedownload

13 May 2021

Sinds oktober 2019 zijn de nieuwste NCO-schoolrapportages weer beschikbaar. Elk schoolbestuur in het po en vo in Nederland heeft hierover een brief ontvangen en kan de rapportages van hun scholen downloaden. Inmiddels is dit al voor bijna de helft van de scholen gebeurd.

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) van het NRO maakt slim gebruik van data die er al zijn. Daardoor wordt het onderwijs minder lastiggevallen voor onderzoek. Het geeft scholen relevantere informatie terug voor hun onderwijspraktijk door middel van jaarlijkse schoolrapportages. Én het houdt het hoge niveau van onderwijsonderzoek in Nederland in stand.

Sinds oktober 2019 zijn de nieuwste NCO-schoolrapportages weer beschikbaar. Elk schoolbestuur in het po en vo in Nederland heeft hierover een brief ontvangen en kan de rapportages van hun scholen downloaden. Inmiddels is dit al voor bijna de helft van de scholen gebeurd.

Schoolrapportage downloaden

Ook uw NCO-rapportage downloaden? Ga dan snel naar https://nationaalcohortonderzoek.nl/rapportage-aanvragen/ en vul het bestuursnummer en wachtwoord in die u ontvangen heeft in de brief.

De NCO-rapportages 2019 hebben betrekking op leerlingen die in de periode 2009-2018 ingeschreven stonden op de school. Ze bevatten informatie over de succeskansen van de leerlingen tijdens hun schoolperiode. En over hun doorstroom en succeskansen in het vervolgonderwijs. Ook geven de rapportages inzicht in schooluitval en de voorspellende waarde van het schooladvies (basisonderwijs) en van de eindexamencijfers (voortgezet onderwijs). Verder geven ze informatie over mogelijke risicogroepen en kansen(on)gelijkheid.

De gegevens over uw school worden vergeleken met vergelijkbare scholen (de ‘referentiewaarde’) en met het landelijk gemiddelde. Dat geeft u nog meer inzicht in hoe u het als school doet.

NCO-informatiebijeenkomsten

Een van de instrumenten die het NCO vanaf dit jaar in zet om te ondersteunen in het duiden van de resultaten is de organisatie van een aantal NCO-informatiebijeenkomsten, waar bestuurders, schoolleiders of kwaliteitszorgmedewerkers rechtstreeks in gesprek kunnen gaan over hun resultaten. Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via https://nationaalcohortonderzoek.nl/informatiebijeenkomsten/.

Uitlegvideo’s

Tenslotte zijn er sinds dit jaar uitlegvideo’s beschikbaar bij de figuren uit de rapportages. Deze zijn te vinden via https://nationaalcohortonderzoek.nl/uitlegvideos/.