Nieuw! Ontvang 2x per jaar een rapportage over leergroei

24 July 2021

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) brengt jaarlijks rapporten uit over leerlingen gedurende de tijd op de basisschool en in het vervolgonderwijs. In maart 2021 konden schoolbesturen eenmalig een extra terugkoppeling ontvangen over de gevolgen van de eerste schoolsluiting vanwege COVID-19 op de leergroei van hun leerlingen in het basisonderwijs. Daar hebben zo’n 130 besturen met 1.300 basisscholen gebruik van gemaakt.

Na deze grote belangstelling brengt NCO voortaan 2 keer per jaar een extra rapport uit aan reguliere basisscholen over de leergroei van hun leerlingen. U kunt met deze gegevens gemakkelijk de leergroei van uw leerlingen vergelijken met het landelijk gemiddelde en met vergelijkbare scholen (voorspelde referentiewaarde). Hierdoor ziet u of bepaalde groepen extra aandacht nodig hebben. De rapporten kunt u ook gebruiken voor de schoolscan die scholen verplicht moeten maken voor het ministerie van OCW.

Let op: deze rapportages zijn voorlopig alleen beschikbaar voor het primair onderwijs.

Na aanmelding

  • Breng uiterlijk 24 mei 2021 uw scholen op de hoogte om de ouders van alle leerlingen te informeren. Wij stellen hiervoor voorbeeldteksten beschikbaar.

Vanaf schooljaar 2021-2022 hoeven enkel ouders van nieuwe leerlingen geïnformeerd te worden.

  • Scholen dienen uiterlijk 31 juli 2021 eventuele bezwaren van ouders te hebben genoteerd. Na aanmelding ontvangt u hiervoor van ons een handleiding.
  • Scholen dienen uiterlijk 31 juli bezwaarregistraties in het LVS te voltooien en de export van de gegevens goed te keuren. Vanaf schooljaar 2021-2022 hoeft dit nog maar één keer per jaar.
  • De leveranciers van de administratiepakketten exporteren vervolgens de gegevens uit het LVS.

Heeft u vagen? Neem dan contact met ons op via info@nationaalcohortonderzoek.nl

Deel dit artikel op social media