Pilot gestart

13 May 2021

Op 1 maart 2017 is een eerste testlichting met rapportages opgeleverd aan enkele schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Aan hen de vraag om voor 1 april hun feedback te geven op het aanvraagproces, de ontvangst van de rapportage en de begrijpelijkheid en toepasbaarheid van de rapportage.

De strikte beveiliging van het CBS maakt het de NCO-onderzoekers onmogelijk om rapporten van scholen zonder toestemming van bestuurders in te zien. Dat maakt controle vooraf moeilijk. Aan de scholen die begin maart een uitnodiging ontvangen om hun rapportage aan te vragen, vraagt NCO daarom om opvallende zaken door te geven.

Het gaat vooral om fouten die je alleen maar kunt herkennen als je inside informatie hebt over de betreffende school. Bijvoorbeeld wanneer het aantal afgestudeerden veel hoger of juist lager is dan uit onze rapportage blijkt. Dat kan komen door een programmeerfout, of door fouten in de bronbestanden.
Een tweede punt betreft een aantal aannames die zijn gedaan in de programmering. Als hier iets over het hoofd is gezien in de voorbereidingen, kan dat bijvoorbeeld leiden tot zinnen die tekstueel of grammaticaal onjuist zijn.

Na deze feedback-ronde is het plan om de NCO-rapportages naar alle andere besturen in het po en vo op te leveren.