Eerste schoolrapportages COVID-19 terugkoppeling beschikbaar

24 July 2021

De COVID-19 terugkoppeling is een extra terugkoppeling die beschikbaar is voor reguliere basisscholen die zich hiervoor hebben aangemeld.

De rapporten bieden inzicht in mogelijke leerachterstanden als gevolg van de eerste (gedeeltelijke) schoolsluiting gedurende de COVID-19-crisis en eventuele risicogroepen. De terugkoppeling is samengesteld op basis van Cito-toetsgegevens uit de leerlingvolgsystemen (LVS). Ze bevatten informatie over de leergroei op het gebied van begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde.

Net als in de jaarlijkse NCO rapporten, worden de gegevens van uw school/scholen vergeleken met scholen die op uw scholen lijken (voorspelde referentiewaarde) en met het landelijk gemiddelde. Deze informatie kan u helpen bij het verhogen van de onderwijskwaliteit.

Wilt u met uw school en leerlingen óók deze terugkoppeling ontvangen waarin u inzicht krijgt in de leergroei van uw leerlingen ten opzichte van vergelijkbare scholen? En wilt u ook bijdragen aan de ontwikkeling van de factsheets? Vraag dan hier het informatiepakket aan en meld u hiervoor aan.

Meer informatie over het LVS-project