Subsidie toegekend voor peilingsonderzoek Mens & Maatschappij einde basisonderwijs

13 April 2021

Het NRO heeft subsidie toegekend voor een peilingsonderzoek naar de kennis en vaardigheden op het leergebied Mens & Maatschappij van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs.

Het doel van het onderzoek is om een betrouwbaar beeld te krijgen van de leerlingprestaties, de ontwikkeling in leerresultaten, en de verbanden tussen leerlingprestaties en kenmerken van leerlingen, scholen, leerkrachten en het onderwijsleerproces op het leergebied van Mens & Maatschappij. Ruimte (aardrijkskunde) en tijd (geschiedenis) vormen de kern van dit leergebied.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium waarin de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, het Kohnstamm Instituut en het Cito samenwerken. De onderzoekers zullen de peiling uitvoeren op minimaal 115 scholen in Nederland. Het onderzoeksbudget voor Peil.onderwijs is afkomstig van de Inspectie van het Onderwijs.

(Hoofd)aanvragers

  • Prof.dr. Carla van Boxtel (Universiteit van Amsterdam)
  • Dr. Jacqueline Visser (Cito)
  • Dr. Wouter Schenke (Kohnstamm Instituut)
  • Prof.dr. Tine Béneker (Universiteit Utrecht)

Peilingsonderzoeken via het NRO

Peilingsonderzoeken bieden zicht op leerlingresultaten, ontwikkelingen in resultaten, en resultaten in relatie tot het onderwijsleerproces (aanbod, tijd en kwaliteit). Peil.onderwijs heeft betrekking op hetgeen leerlingen kennen en kunnen. Het gaat om kennis, vaardigheden en houding en kan zowel het leerproces als het leerresultaat betreffen.

De resultaten van peilingsonderzoek vormen de basis voor een (maatschappelijke) dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijs en bieden bruikbare inzichten aan scholen, schoolbesturen, beleidsmakers en methode- en toetsontwikkelaars.