leerlingen in PO

Tot 15 mei 2018 aanvragen voor open module-onderzoek in po of vo

13 May 2021

Tot 15 mei 2018 kunnen onderzoekers via het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een voorstel indienen voor open module-onderzoek in het primair of voortgezet onderwijs. Dit moet aanvullende data opleveren waarmee de NCO-database kan worden verrijkt.

De nieuw te verzamelen data moeten een waardevolle aanvulling vormen op de reeds beschikbare NCO-data. Voorstellen moeten gericht zijn op een onderwerp dat past binnen een van de volgende onderzoeksthema’s -of op de snijvlakken hiervan- uit het NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019:

  1. De socialiserende functie van onderwijs
  2. Onderwijs en levensloop
  3. Het onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs

Het beschikbare budget voor deze subsidieronde bedraagt € 600.000 waarvan één voorstel wordt gehonoreerd. De looptijd van het onderzoek bedraagt maximaal 4 jaar. De aanvraagprocedure verloopt via NWO, waar het NRO een onderdeel van is. In december 2018 wordt de toekenning bekend gemaakt.

» meer informatie (NWO-financieringspagina)