Vooraankondiging Call for proposals: Gebruik NCO-databestand in promotieonderzoek

13 May 2021

Binnenkort wordt de call ‘Gebruik NCO-databestand in promotieonderzoek 2021’ opengesteld. Met de subsidie beoogt de programmacommissie van het NCO het gebruik van het databestand in promotieonderzoek te stimuleren.

Promovendi die een betaalde aanstelling hebben aan een universiteit gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden of aan een NWO- of KNAW-instituut kunnen een aanvraag indienen. De instelling waar het onderzoek wordt uitgevoerd dient geautoriseerd te zijn om remote access-onderzoek te doen bij het CBS. Ook promovendi die het databestand al hebben aangeschaft, kunnen een aanvraag indienen om met terugwerkende kracht de kosten te declareren.

De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,00. Deze subsidie kan worden gebruikt ter dekking van de materiële kosten die gemaakt worden voor toegang tot en het doen van analyses met het NCO-databestand in de remote access-omgeving van het CBS. In totaal is een budget van € 25.000,00 beschikbaar.

Aanvragen kunnen tot en met 11 mei 2021, 14.00 uur worden ingediend.