Vooronderzoek naar NCO module “Volgen leerlingen met ondersteuningsbehoeften” van start

20 January 2021

Het NRO heeft onderzoeksbureau Oberon de opdracht verleend voor het uitvoeren van vooronderzoek naar een nieuwe Nationaal Cohortonderzoek (NCO) module over passend onderwijs. Voor dit onderzoek wordt een budget van €94,000 (incl. btw) beschikbaar gesteld.

In passend onderwijs is niet vastgelegd welke kinderen extra hulp krijgen of wat deze hulp moet zijn.

Voor passend onderwijs was er een landelijk indicatiesysteem dat bepaalde voor welke leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte er extra budget werd toegekend. Het gevolg van het verdwijnen van de landelijke criteria, is dat het lastig is geworden om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte (landelijk) te volgen. Waar voorheen de leerlingen met een “rugzakje” nog gevolgd konden worden tijdens hun onderwijsloopbaan, en het vrij duidelijk was welke diagnoses deze kinderen hadden, is er nu weinig bekend over de groep leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte heeft.

In de onderwijspraktijk bestaan verschillende initiatieven om gegevens over leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op gestandaardiseerde wijze te verzamelen. Dit vooronderzoek geeft inzicht in een aantal van deze initiatieven, het type gegevens dat wordt gestandaardiseerd en de processen die de samenwerkingsverbanden hebben ingericht om tot effectieve gegevensverzameling te komen. Het onderzoek dient om een eventuele module bij NCO voor te bereiden. In april 2021 wordt het rapport verwacht.