Over NCO

Hoe kunnen we waarborgen dat we ook in de toekomst weten hoe ons Nederlandse onderwijsstelsel functioneert en hoe onze leerlingen het doen in verhouding tot andere landen? Met die vragen in gedachten is het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) ingesteld.

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs maakt slim gebruik van data die er al zijn. Daardoor wordt het onderwijs minder lastiggevallen voor onderzoek. Het geeft scholen relevantere informatie terug voor hun onderwijspraktijk. Én het houdt het hoge niveau van onderwijsonderzoek in Nederland in stand.

Bekijk voor een snelle introductie deze animatie over NCO op YouTube of download de folder (pdf) die scholen in oktober 2019 ontvingen bij de brief over hun NCO-rapportages.

NCO voor het onderwijs

Het NCO is op meerdere manieren relevant voor het onderwijs. Het geeft de onderzoekdata direct terug aan scholen in de vorm van de jaarlijkse schoolrapportages. En indirect geeft het, via wetenschap en beleid, meer generieke informatie terug aan het onderwijs. Tegelijkertijd zorgt het NCO voor een vermindering van de onderzoekslast voor scholen.

» meer over het NCO voor het onderwijs

Onderzoekslast

Onderwijsonderzoek is relevant op schoolniveau, maar ook op landelijk en internationaal niveau. We nemen als Nederland deel aan diverse nationale en internationale studies waarvoor medewerking van het onderwijs vereist is. Ook hierin maakt NCO een slag. NCO is zo opgezet dat leraren en hun leerlingen zo min mogelijk onderzoeklast ervaren, en dat onderzoekers toch betrouwbare uitspraken kunnen doen over het functioneren en de prestaties van het Nederlandse onderwijs.
We verminderen de onderzoekslast voor scholen:

  1. door betere spreiding van de onderzoeksdeelname over alle scholen;
  2. door nieuwe data beter te benutten en beter te ontsluiten;
  3. en door verschillende databestanden slim – en veilig – te combineren in één centrale database.

» bekijk de tijdslijn met de planning van NCO-activiteiten

Onderzoek doen met en voor NCO

Onderzoekers kunnen zelfstandig aan de slag met de NCO-data. Wel onder strikte voorwaarden, in verband met de beveiliging en anonimiteit van de gegevens. In oktober 2018 is de eerste basale dataset beschikbaar gekomen via het CBS.
» toegang tot de NCO-data aanvragen 

Voor diverse activiteiten in het kader van het NCO zijn onderzoekers nodig. Bijvoorbeeld om aanvullende gegevens te verzamelen. Naarmate er meer wordt toegevoegd groeit de waarde van het NCO, voor zowel de onderwijspraktijk als het onderwijsbeleid. In het voorjaar van 2019 krijgt het NCO-bestand een eerste uitbreiding met andere kenmerken, en worden de data verder verfijnd en geschoond. Wanneer ook (inter)nationale surveys gecombineerd kunnen worden met de NCO-data, zijn onderzoekers minder tijd kwijt aan de werving van scholen en blijft meer tijd over voor bijvoorbeeld nadere analyse.

» meer over het NCO voor de wetenschap

Onderzoeksresultaat

Het NCO komt tegemoet aan de behoeften en zorgen van het onderwijs en onderzoek in Nederland. We maken representatief onderzoek op een efficiëntere manier mogelijk, met betere data en betere analysemogelijkheden. En de kennis die uit dat onderzoek voortkomt, helpt het landelijke en individuele (school)beleid te verbeteren. Het NCO geeft de onderzoekdata dus op twee manieren terug aan het onderwijs: direct in de vorm van de jaarlijkse rapportage aan scholen, en indirect via wetenschap en beleid.

Initiatief van het NRO

Het NCO wordt gecoördineerd door Rolf van der Velden en Carla Haelermans, en valt onder verantwoordelijkheid van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De beide coördinatoren werken met een klein team van onderzoekers aan de uitvoering en doorontwikkeling van het NCO.

De NRO-stuurgroep heeft een programmacommissie ingesteld, die bestaat uit drie leden uit de wetenschap, twee uit het beleid en twee uit het onderwijsveld. Leden worden benoemd voor drie jaar met mogelijkheid van verlenging.

De programmacommissie bewaakt de NCO-begroting en de belangen van onderwijs, beleid en onderzoek. Zij selecteert ook de modules die in NCO-verband worden uitgevoerd, en bepaalt wie het Nederlandse deel van internationaal vergelijkend onderzoek uitvoeren. Daarnaast stelt zij een technische commissie in. Daarin zitten experts die adviseren over uitvoeringskwesties met betrekking tot het verzamelen en koppelen van data.

De NCO-programmacommissie heeft als leden:

  • prof. dr. H.G. (Herman) van de Werfhorst (Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR), hoogleraar sociologie, directeur AISSR), voorzitter
  • prof. dr. R.J. (Roel) Bosker (Rijksuniversiteit Groningen, hoogleraar onderwijskunde, directeur GION), plaatsvervangend voorzitter
  • prof. dr. H.D. (Dinand) Webbink (Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Economics), hoogleraar beleidsevaluatie
  • dr. A. (Bert) Bulder (Inspectie van het Onderwijs, ‎directeur Kennis en Informatiebeleid)
  • drs . A.J.J. (Fons) Dingelstad (ministerie van OCW, directeur Directie Kennis)
  • drs. E.M.G.H. (Eugène) Bernard (Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), voorzitter Raad van Bestuur)
  • dr. S. (Saskia) Schenning (Laurentius Stichting Delft, voorzitter College van Bestuur)

Nog vragen over NCO?

Bij de veelgestelde vragen vindt u meer informatie over NCO. Vindt u daar niet wat u wilt weten?

Neem dan contact met ons op via info@nationaalcohortonderzoek.nl.

Bekijk de veelgestelde vragen