NCO-rapportages 2020

De nieuwste NCO-rapportages zijn hier beschikbaar. Elk schoolbestuur in het po en vo in Nederland heeft hierover een brief ontvangen.

Over de rapportages 2020

De NCO-rapportages 2020 hebben betrekking op leerlingen die in de periode 2009-2020 ingeschreven stonden op de school. Ze bevatten informatie over de succeskansen van de leerlingen tijdens hun schoolperiode. En over hun doorstroom en succeskansen in het vervolgonderwijs. Ook geven de rapportages inzicht in schooluitval en de voorspellende waarde van het schooladvies (basisonderwijs) en van de eindexamencijfers (voortgezet onderwijs). Verder geven ze informatie over mogelijke risicogroepen en kansen(on)gelijkheid.

De gegevens over uw school worden vergeleken met vergelijkbare scholen (de ‘referentiewaarde’) en met het landelijk gemiddelde. Dat geeft u nog meer inzicht in hoe u het als school doet.

» download nu de rapportage

De  rapportage(s) van voorgaande jaren zijn ook nog op te vragen. Daarvoor hoeft u maar één keer in te loggen.
Mist u bepaalde informatie in de rapportage of zou u graag andere informatie willen zien in de rapportage van het volgende jaar? Dan horen wij graag vóór 1 januari 2021 van u. Uw verzoek kunt u sturen naar info@nationaalcohortonderzoek.nl.

Uitlegvideo’s en informatiebijeenkomsten

Een van de instrumenten die het NCO in zet om te ondersteunen in het duiden van de resultaten is de organisatie van een aantal online NCO-informatiebijeenkomsten, waar u als bestuurder, schoolleider of kwaliteitszorgmedewerker rechtstreeks in gesprek kunt gaan over uw resultaten.
Meld u aan!

Daarnaast is er voor een aantal in de rapportage veel gebruikte figuren een korte uitlegvideo beschikbaar.

Heeft u vragen over het downloaden? Of over de totstandkoming of inhoud van de rapportages?
Bekijk de veelgestelde vragen. In verband met de hack van het NWO-netwerk is het algemene e-mailadres van NCO tijdelijk niet bereikbaar. Kijk voor meer informatie op de website van NWO.