Toegang aanvragen voor onderzoek met de NCO-data

Na toestemming kunnen onderzoekers toegang krijgen tot de NCO-data bij het CBS, via de gebruikelijke veilige route met behulp van remote access. Met behulp van een gebruiksvriendelijke interface kunt u daar direct data koppelen.

Vraag hier toestemming aan bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek om toegang te krijgen tot de registerdata van het NCO. Na een positieve reactie vraagt u ook toestemming bij het CBS; daarvoor volgt u het reguliere aanvraagproces bij het CBS.
(NB: Onderzoek met een commercieel doel is met de NCO-data niet toegestaan.)

Onderzoek met de NCO-data

  • We gebruiken uw e-mailadres om te reageren op uw aanvraag (eenmalig), en om u te vragen naar uw publicaties waarvoor u de NCO-data heeft gebruikt (max. 1x per jaar).
  • Het NCO werkt graag samen met onderzoekers aan de doorontwikkeling. Geeft u ons toestemming om u nog eens te vragen naar uw ervaringen? (max. 1x per jaar)
  • Is uw instelling geautoriseerd om remote access-onderzoek te doen bij het CBS?
  • Vermeld hier svp uw eventuele mede-aanvragers.
  • Geef hier svp een publiekssamenvatting op (max. 500 woorden) die het NCO kan publiceren als verantwoording.
  • Hoe en waar verwacht u uw onderzoek te publiceren? Het NRO en het CBS zijn voorstander van Open Access-publicaties: onderzoek uitgevoerd via remote access bij het CBS dient volledig, direct en in principe kosteloos beschikbaar gesteld te worden aan belangstellenden.
  • Beschrijf hier svp de financiering van uw onderzoek: intern, extern namelijk...
  • Is er bij u of een van uw mede-aanvragers sprake van mogelijke belangenverstrengeling? Zo ja, geef hier svp een nadere specificatie.
  • Is uw voorstel voorgelegd aan een ethische commissie?