Uitlegvideo’s

Om u te helpen bij de duiding van uw resultaten heeft het NCO een aantal korte video's ontwikkeld die uitleg geven over verschillende figuren die in de rapportage gebruikt worden. Wij krijgen graag feedback op de video's. Deze kunt u geven door in de afspeelbalk van de betreffende video op Vimeo te klikken. Vervolgens kunt u onder de video kiezen voor 'Add a new comment'.

Dit filmpje geeft algemene basisinformatie over de figuren uit de NCO-schoolrapportages. Er wordt onder andere uitgelegd welke soorten cohorten er gebruikt worden en wat de voorspelde referentiewaarde is.

Dit filmpje geeft informatie over het trendfiguur uit de NCO-schoolrapportage. Naast de basisuitleg over het figuur wordt er ook een korte interpretatie over de resultaten uit het voorbeeldfiguur gegeven.

Dit filmpje geeft informatie over het staafdiagram uit de NCO-schoolrapportage. Er wordt uitleg gegeven over de basisgedachte achter het figuur, er worden diverse varianten getoond en er wordt een korte interpretatie over de resultaten uit de voorbeeldfiguren gegeven.

Dit filmpje geeft informatie over het staafdiagram met cumulatieve percentages. Er wordt eerst een korte basisuitleg over het figuur gegeven en vervolgens een korte interpretatie over de resultaten uit het voorbeeldfiguur.

Dit filmpje geeft informatie over het hoofdstuk Sociale Verschillen uit de NCO-schoolrapportage. Naast de basisuitleg over de figuren, wordt ook informatie gegeven over het belang van een hoofdstuk over Sociale Verschillen en wordt er een korte interpretatie van de resultaten uit de voorbeeldfiguren gegeven.

Dit filmpje geeft informatie over de heatmap uit de NCO-schoolrapportage. Er wordt uitleg gegeven over de basisgedachte achter het figuur, de relatie tussen kansen en rendement en er wordt een korte interpretatie over de resultaten uit het voorbeeldfiguur gegeven

Dit filmpje geeft informatie over het alles-op-een-rij-figuur uit de NCO-schoolrapportage. Er wordt uitgelegd wat de basisgedachte achter het figuur is en er wordt een korte interpretatie gegeven over de resultaten uit het voorbeeldfiguur.