Voorbeeldrapportages

Het NCO stelt rapportages op voor verschillende onderwijstypen. In onderstaand overzicht vindt u een overzicht en kunt u voorbeeldrapportages voor 2020 bekijken. Deze voorbeeldbestanden zijn bruikbaar voor bijvoorbeeld adviseurs of andere ondersteunende dienstverleners aan het onderwijs, om zich een algemeen beeld te vormen van de inhoud van de NCO-rapportages.

Toelichting bij de rapportages 2020

Hoe is de informatie in de rapportages opgebouwd? Welke berekeningen en welke keuzes zijn gemaakt? Wanneer zijn bepaalde gegevens niet gebruikt? Dit vindt u allemaal uitgelegd in de technische toelichting:

Cijfers rapportages in aparte bijlage

Als u de rapportages downloadt, ontvangt u ook een Excelbestand met daarin de cijfers die  voor uw bestuur gebruikt zijn.
Download hier een voorbeeld van deze bestuursbijlage.