Toestemming en privacy

Privacy

Bij de ontwikkeling van het NCO staat de vertrouwelijkheid en anonimiteit van de gegevens voorop. Zo is het uitgesloten dat informatie te herleiden is tot individuen en scholen, en zijn de rapportages in eigendom van de scholen. Onderzoekers kunnen werken met de NCO-data onder specifieke voorwaarden.

Anonimiteit

Bij het NCO staat de vertrouwelijkheid van de gegevens voorop. Voor maximale betrouwbaarheid werkt het NCO samen met het CBS. Bijkomend voordeel is dat het CBS geen belanghebbende is, en dus neutraal.

In de rapportages die scholen ontvangen, zijn individuele leerlingen niet herkenbaar. Informatie wordt pas gegenereerd bij minimaal 5 leerlingen. Ook worden percentages lager dan 5% altijd gepresenteerd als 5%, en percentages hoger dan 95% als 95%. De informatie in de NCO-rapportages is daardoor op geen enkele manier te herleiden tot individuele leerlingen of scholen. Dit geldt overigens niet voor de gegevens over de loopbanen van leerlingen in de periode bij u op school. Deze gegevens komen immers uit de eigen schooladministratie, waarvan u als bevoegd gezag de eigenaar bent.

Het CBS staat ervoor garant dat alles wat zou kunnen leiden tot herkenbaarheid, zoals de combinatie BRIN- en onderwijsnummer, wordt verwijderd. Onderzoekers, ook die van het NCO zelf, en anderen kunnen door deze werkwijze nooit informatie over individuen uit de systemen krijgen.

Informatie van het CBS over de verwerking van persoonsgegevens

Vertrouwelijkheid

De NCO-rapportage is eigendom van de school. De school levert de data en ontvangt deze in verrijkte vorm terug. Alle informatie wordt door het CBS en onderzoekers van het NRO in een beveiligde omgeving opgeslagen en bewerkt. De data worden niet gedeeld met, en zijn niet toegankelijk voor, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de Inspectie van het Onderwijs of anderen. Alleen de ontvanger (bevoegd gezag: meestal de bestuurder of schoolleider) kan besluiten om rapportages te delen met derden.

Toegang voor onderzoekers

Voor wetenschappers zijn de gegevens van het NCO beschikbaar als microdata. Zij kunnen bij het CBS via de reguliere weg gebruikmaken van de NCO-data voor eigen statistisch onderzoek. Dit wordt onder specifieke voorwaarden toegestaan; toestemming is nodig van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en van het CBS zelf.

Informatie over gebruik microdata (CBS)

Alle informatie voor onderzoekers

Juridisch kader

Voor de inrichting van het nationaal cohortonderzoek onderwijs is juridisch advies over de verwerking van leerlinggegevens ingewonnen bij bureau PrivacyCare. In samenwerking met de juristen van NWO-NRO is er een toegespitst juridisch kader over het NCO beschikbaar.